Aanmelden

Hoe meld ik mijn kind aan? 

Wanneer u zicht wilt oriënteren op een basisschool of u wilt uw kind aanmelden op De Nienekes, maakt u een afspraak met Marijke van der Venne, onze directeur. Dit kan door te bellen met school 0485313482, te mailen naar directie.nienekes@stichting-invitare.nl of het contactformulier op de site in te vullen.
 
Deze afspraak kan het hele jaar door én in overleg met elkaar gemaakt worden. U wordt uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek waarbij u wordt rondgeleid door de school en u wordt geïnformeerd over het gedachtengoed waar De Nienekes voor staat, waaraan gewerkt wordt en u kunt alle vragen stellen die u heeft. Het liefst doen we dat als de kinderen op school zijn (tussen 08.45 en 14.15 uur)  zodat u ook het best de sfeer kunt proeven.
Mocht u een positief gevoel overhouden aan uw bezoek en uw kind willen aanmelden op De Nienekes kunt u een inschrijfformulier opvragen bij de directeur. U kunt dit aan het einde van het kennismakingsgesprek ook al meekrijgen. U vult het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in. Na invulling kunt u het formulier opsturen of afgeven op De Nienekes.
 
Zodra het kind schriftelijk bij ons is aangemeld, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De intakegesprekken worden gevoerd door Saskia Rikken, intern begeleider groepen 1 t/m 4. Op deze manier heeft school overzicht over alle kinderen die gaan instromen en op basis van deze gegevens kan een goede evenredige groepsindeling gemaakt worden. We bekijken de overdracht vanuit het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal dat uw kind bezoekt en op basis van alle gegevens wordt door de intern begeleider en de directeur besloten in welke groep het kind een plek krijgt of dat we nader onderzoek gaan doen voor een andere meer passende plek.
 
Als uw kind ingeschreven is, wordt een welkomstkaartje naar uw kind gestuurd. Hierop staat het volgende contactmoment vermeld én u weet dat de inschrijving definitief is.  

Volgens de wet mag uw kind naar school wanneer het vier jaar geworden is. Voor kinderen die 4 weken of korter voor de zomervakantie 4 jaar worden geldt een aparte regeling. In overleg met de ouder(s) wordt besproken wanneer uw kind dan het beste naar school kan gaan. In principe wordt dat de wenmiddag, de laatste dinsdag voor de zomervakantie. Tijdens deze middag komt uw kind, samen met de andere kinderen die na de zomervakantie instromen, alvast even kennismaken met de groep en de leerkracht.  Wanneer uw kind vier jaar wordt, nemen wij ongeveer een maand voor de verjaardag van uw kind contact met u op. Samen worden dan de kennismakingsmomenten (maximaal 5) gepland.