Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.;

 

  • Stichting Invitare werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. 
  • Invitare geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. 
  • Invitare biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. 
  • Invitare is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt; 
  • Invitare verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent; 
  • Invitare kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website; 
  • Invitare zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.  
  • Invitare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website; 
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website; 

Invitare behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invitare is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.